Sản phẩm:

ePMIS

 

 

Yêu cầu cài đặt:

·         Windows Installer 3.1

·         Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

·         Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)

 Nếu các thành phần trên đã được cài đặt thì bấm  vào đây  để chạy chương trình. Ngược lại, Bấm vào Cài đặt để tiến hành cài đặt.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Phần mềm điều khiển máy tinh từ xa.

 

  Mọi thông tin hỗ trợ, phản hồi xin liên hệ:

 

 

  Phòng Thống kê - Văn phòng Bộ

Đơn vị kỹ thuật

 

  Điện thoại: 04.3868 3247                      

 

Điện thoại: 0916.526.566 (Giờ hành chính)

Email: hotro@4c.com.vn

Lưu ý: Xin hãy gọi cho cán bộ Phòng/Sở trước.